خانه ایرانی

نام:

اينجانب خسرو صحّاف فارغ التحصيل معماري بسال 1373 از دانشگاه علم و صنعت ايران بوده و در حال حاضر دانشجوي دوره دكتري معماري در واحد علوم و تحقيقات تهران و مدرس دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مي باشم.وب لاگ خانه ايراني فعاليت خود در زمينه مباحث معماري از سال 1383 آغاز نموده است.

شنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۸۴

عکس معماری

گنبد سبز - مشهد


Posted by Hello

چهارشنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۸۴

جملات کوتاه

خانم ثریا تفکر دانشجوی پروژه نظری( مقطع کارشناسی ارشد معماری) با عنوان "بررسی خانه معاصر" از میان مطالب خود ، متن زیر را برایمان ارسال کرده اند:
ما به حوزه نقد در معماری جز زمانی که می خواهیم اثری را توجیه کنیم نمی پردازیم . از این نظر هنر معماری معاصر در ایران بسیار جوان است . چرا که ساده ترین و بدیهی ترین ابزار پیشرفت خود را در اختیار ندارد و این مهمترین انگیزه برای ورود به حوزه نظری و فاصله گرفتن از تلاشهای طراحی و بخش کاربردی بوده است . این طرز فکر وجود داشته که قرار نیست همگی طراحان پرکار و شناخته شده ای باشیم ,
آنچه که بیش از همه در معماری امروز بدان نیاز داریم حوزه اندیشه است .

سه‌شنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۸۴

جملات کوتاه

با تشکر از آقای سینا مصداقی که جمله زیر را برایمان ارسال کرده اند:
Everything that architecture should do, the reason why it should be studied , is for the love of one's fellow man, to give him satisfaction and pleasure
lecorbusier

آثار معماری معاصر مشهد

تاکنون که حدود دو هفته از مراجعه به مهندسین معمار شهر گذشته است ، شاهد استقبال و مساعدتهای صمیمانه همکاران محترم زیر بوده ایم :

1- مهندس عباس احمدی ( مهندسین مشاور راینماد )
2- مهندس مظفری ( مهندسین مشاور پژوهش و معماری )
3- مهندس مرصعی
4- مهندس محسنی
5- مهندس فقیه نیا
6- مهندس فارسیان
7- مهندس بهمن امینی
8- دکتر دانشدوست
امیدواریم که تا انتهای ترم جاری ،بتوانیم آثار معماری ایندسته از عزیزان را شناسایی و گردآوری کنیم .

عکس معماری

ایستگاه راه آهن مشهد Posted by Hello

شنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۸۴

معماری معاصر مشهد

مقدمه ؛
همانطوریکه در خصوص پروژه" بررسی آثار معماری معاصر مشهد "گفتیم ، شرط ورود به حوزه عملی این پژوهش ، مطالعات آزمایشی (Pilot) برای تنظیم پروپزال (Proposal) این تحقیق می باشد . لذا مطالبی که ارائه می شود ، به نوعی طرح و بررسی مسائلی است که در تنظیم پروپزال نهایی موثر می باشند .

پرسش آغازین پژوهش ما این است ؛ وضعیت معماری امروز مشهد چگونه است ؟ و آیا مسئله (Problem)ما عدم اطلاع از وضعیت معماری معاصر مشهد است ؟
شاید بتوان معماری معاصر مشهد را از دو جنبه معلول ،عوامل زیر دانست ؛

الف :معماری زیر مجموعه و بازتاب مسائل اجتماعی و فرهنگی است . (عام)
- در اینجا ، موضوع به علت پیوند فرهنگ و معماری و به نقل قول از صاحب نظران این رشته ( یورگ گروتر اعتقاد دارد ؛ هر جامعه ای با هر سیستمی که اداره شود وهر نوع ایدئولوژی که برآن حاکم باشد،دارای اهداف و آرمانهای خاص خود می باشد.وظیفه اصلی فرهنگ نمایش این ایده های ذهنی به وسیله نمود اشکال عینی است.درفرآینداین استحاله، معماری نقشی اساسی به عهده دارد .هر بنایی به عنوان جزیی از فرهنگ معماری این وظیفه را دارد که یک اندیشه ذهنی را از طریق فرم ظاهری خودعینیت ببخشد و به این ترتیب نمودی خواهد بود برای سنجش این فرهنگ _کتاب زیباشناختی در معماری . ) امری بدیهی به نظر می آید و معماری معاصر را نمی توان فارغ از بینشها و چالشهای نظری معاصر دانست .
چاره کار در کجاست ؟ و به فرض اینکه مسائل معماری به خارج از معماری کشیده شده اند می بایست کدامیک از موارد زیر را بپذیریم ؛
اول : معماری را آنقدر گسترده و چند وجهی فرض کنیم ،تا اینکه بتواند به دخالت در همه امور بپردازد و در حوزه های گوناگون سرمایه گذاری کند . منظور از سرمایه گذاری ،صرف انرژی ،وقت ،هزینه اقتصادی و انگیزه برای حضور معماری در همه عرصه هاست ، بطور مثال آوردن حوزه های بنیادی و نظری مباحث فلسفی و اجنماعی و یا اقتصادی به معماری از طریق سرفصلهای آموزشی و یا دخالت معماری و معماران در حوزه های مدیریتی و سیاستگذاری برای اداره امور کلان کشوری و سایر موارد است.(معماری در مرکز )
دوم :و یا به علت فقدان تخصص و تخصصهای مورد نیاز برای دخالت و مشارکت ، معماری به کناری رفته و در انتظار بهبود شرایط خارج از خود به روزمرگی و یا حرکتهای موردی و مقطعی بپردازد. (معماری در حاشیه )

ب :معماری مشهد جزئی از مجموعه معماری معاصر می باشد که در اینجا (مشهد ) نقطه شروعی ندارد .( خاص )
- در خصوص پیرو بودن معماری مشهد و دنباله روی آن از الگوهای بالا دست نیزمی توان مجدداً به ریشه های این مطلب در بند الف متکی بود که این خود از مورد دوم بند الف به نوعی تبعیت می کند ، ولیکن در اینجا نمی خواهیم ، خود را در گیر کل نگری و به حاشیه رفتن نماییم ، بلکه با مکانیزم حرکت از جز به کل به سراغ الگوهای بالادست و بالادست تر رفته و به لحاظ شکلی و کالبدی مسئله را پیگیری می کنیم. در کشور ما و شاید در بسیاری از ممالک دیگر ، پایتختها (Capital) مبدا و الگوی عمومی زندگی در شهرهای بعدی هستند و همینطور شهرهای بعدی برای شهرهای بعدی تر و نهایتاً تا روستاها . پس دور از ذهن نمی باشد که برای شناسایی معماری معاصر به معماری پایتخت و معماری عمومی کشورمان نظری داشته باشیم ، که البته به دلیل همین شرط سلسله مراتبی نمی توان نقطه آغاز را در تهران دانست و طبعاً الگوهای شکلی و فرمی این قالب مطلقاً در پایتخت طرح و ایجاد نمی شوند . بررسی پیچیده و دشواری در پیش است ، بخصوص زمانی که مجدداً به سراغ موضوعات غیر معماری مداخله گر در معماری برویم (فرهنگ و بینش زمانه ) . ولیکن در اینجا سعی برآن داریم که با پذیرش سهم و وزن عوامل مرتبط و مداخله گر ،فقط از طریق تیپولوژی اشکال و فرمها ، ریشه های صوری معماری را بازخوانی و مرور کنیم ، شاید از این گذر به نتایج با اهمیت و با ارزشی دست یابیم .
بهرشکل مباحث مربوط به نماد و نشانه شناسی نیز در این مقوله قرار می گیرند و یافتن ذخائر فرمی و شکلی معماری معاصر که به صورتهای دگرگون شده (Deformation) و به علل گوناگون به این مرز و بوم می رسند و تحت تاثیر خرده فرهنگها و تمایلات حرفه ای و غیر حرفه ای معماری به اشکال نهایی رسیده و در پیش چشم جامعه قرار می گیرند ، خود گواهی است از تغییرات تدریجی و پیوسته مبانی زیباشناسی و پسند عمومی از معماری به سمت جامعه .
خلاصه اینکه جابجایی و تغییر سلیقه مخاطبین امروز معماری و رویکرد ایشان به فرمها و اشکالی که شاید در گذشته حتی مورد توجه هم نبوده اند ، را می توان ( حداقل بصورت بخشی ) ناشی از تاثیر پذیری جامعه از معماری دانست (اثبات وجودی معماری ) .

همانطوریکه در مقدمه این بحث گفتیم ، این مطالب کاملاً جنبه آزمایشی داشته و بسته به اعلام نظر و مشارکت علاقمندان ، سیر طبیعی رو به نتیجه خود را طی خواهد کرد ، لذا از طرح کلیه نظرات و پیشنهادات استقبال می کنیم .

شنبه 24 اردیبهشت 84

جمعه، اردیبهشت ۲۳، ۱۳۸۴

جملات کوتاه

یکی از عزیزان جمله زیر را که به نوعی به فارسی نیز ترجمه شده است ،برایمان ارسال کرده و ضمن تشکر از ایشان توجه اتان را به واقعیت نهفته درمفهوم آن جلب می کنیم .

A doctor is possible to bury his errors but an architect must advise his client to plant ivy

آموزش معماری

قطعاً می توان موضوع آموزش و آموزش معماری را یکی از ارکان مبانی نظری معماری دانست و طبعاً وظیفه خود می دانیم تا بخشی از فضای وب لاگ را به این دسته مباحث اختصاص دهیم . لذا برآنیم تا در کنار دو بخش ؛ بررسی آثار معماری معاصر مشهد و بررسی پروژه میدان شهدا به مقوله آموزش معماری نیز بپردازیم .
در قدمهای نخست این بخش ،به طرح و بررسی دیدگاههای مختلف پیرامون مباحث آموزش معماری پرداخته و از تدریس معماری و پیشه معلمی آغاز می کنیم .
پس در اینجا ضمن معرفی اجمالی آقای گلزار حیدر به ارائه نظرات ایشان که از مجله رواق تهیه شده است می پردازیم .گلزار حیدر یکی از اساتید ارشد و از چهره های مطرح در سطح بین المللی درزمینه معماری اسلامی است که از 1 جولای 2000 به عنوان رئیس دانشکده معماری دانشگاه کارلتون در کانادا برگزیده شده است .
(بخشی ازمقاله آموزش درجهت معماری اسلامی نوشته گلزار حیدر ترجمه فرزین فردانش )

معلم تدریس می کند , زیرا فاضل است وعاقل و عاشق پیشه خود .
شاید در درس او اطلاعاتی منتقل و پدیده های پیچیده ای توضیح داده شود ,اما ماندگارترین تاثیر معلم از بیان فلسفه شخصی وآثار او حاصل می گردد .یادگیری فرآیندی است همراه با جذب و معلم نمی تواند از بار اخلاقی موقعیت خود که موجب انتقال باورهای او به دانشجویان می شود حذر کند .اگر آرمانگرا باشد ، دست پروردگان او یا آرمانخواه می شوند یا مجنون ، اگر در عملگرایی افراط کند ، شاگردانش مدافعین بی قید و شرط وضع موجود از آب در می آیند ، اگر به تعصب خشک بگراید یا مریدان افراطی تربیت می کند و یا مخالفان کور .
اگر خود نیاموزد ، نمی تواند که بیاموزد .
و اگر خود در آرا خود صادق نباشد ، نمی تواند با عرضه آنها کسی را قانع کند . در چهار چوب اسلام تعلیم ، فراتر از درس گفتن است و معلم ، خود بخش مهمی از آموزش بشمار می آید . معلمان ، معماران تاریخ فردا محسوب می شوند و امید به تحولات کیفی چشمگیر در جهان اسلام به وجود ایشان وابسته است 0

سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۴

عکس معماری-بدنه داخلی میدان شهدا


Posted by Hello

تریبون پروژه میدان شهدا

در خصوص موضوع "برداشت شما از پروژه میدان شهدا " متن زیر توسط یکی از دانشجویان کلاس مبانی نظری ارائه شده است . ضمن تشکر از توجه ایشان خاطر نشان کنیم که تصاویر بالارا اینجانب اضافه نموده ام .

پروژه میدان شهدا

تو ازدحام جمعیتی که لحظه ای سکون ندارند ، که رفتن و رفتن و رفتن و رو تکرار می کنن ، تو تک چهره هایی که نگات می کنن و نمی بیننت ، تو سیاه پوشهایی که چادر به دندون ،بچه به بغل و نگاه به پایین دارن ، تو اون مکث و دست به روی سینه ، سلام و تعظیم کوتاه ، تو نگاه بچه هایی که به دنبال گام های بلند ،تند و تند کشیده می شن ،یه چیزی تو ذهنم هی تکرار می شه . یه چیزی اذیتم می کنه .

آیا واقعاً تو اون مربع ( کارفرما ،عامل چهارم ،مشاور ،پیمانکار ) جایی واسه این آدمها هست ؟ جایی بهشون فکر شده ؟ نه فقط پرسوناژ هایی که تو سایت حضور دارن ، که ابعاد دارن ، ابعاد انسانی .

همیشه این برام سوال بوده ،آیا معماری می خواد سطح فرهنگ رو بالا ببره ؟

معماره که راهو تعریف میکنه و پرسوناژها رو مجبور می کنه که از اون راه برن . میدان شهدا به هر طریق ساخته می شه . همه تایید می کنیم که مسلماً این پروژه ،رو اون بچه ها که 30-20 سال دیگه میان ، تاثیر می ذاره . تمام اون کوچه پس کوچه ها که ما جرات قدم گذاشتن و دیدنشون رو هم نداریم ، خراب می شه ،همه مون با لبخند رضایت ، تخریب فیزیکی مکانی رو که ناامنی رو تداعی می کرد نگاه می کنیم و با حس یک معمار ، یک سازنده ،یک آبادگر از تاثیر پروژه بر آدمها صحبت می کنیم ، تاثیر گذاری زنجیروار پروژه ما برروی پرسوناژها ، باعث امنیت کوچه پس کوچه هایی که دیگه احتمالاً وجود ندارن ، و در انتها ارتقا سطح فرهنگ و دید اون پرسوناژها می شه .

من به عنوان یک دانشجوی معماری که گذرم سالی 4-3 بار بیشتر به میدان شهدا نمی افته، قطعاً لذت خواهم برد از هر گونه حرکت معماری جدید ، سبک های مطرح جهانی و ایده های خلاق مشاورهای کله گنده پایتخت .

تو ذهنم تکرار میشه تصویر سرهای پایین سیاه پوش های چادر به دندان !

نسیم باقری

01 Posted by Hello

شنبه، اردیبهشت ۱۷، ۱۳۸۴

میدان شهدا - مشهد

چندی پیش در کلاس مبانی نظری به معرفی پروژه بزرگ میدان شهدا پرداختیم (سمیناری مختصر و دو جلسه ای ) . از کلیه علاقمندان به ارائه نظر در خصوص این پروژه دعوت می شود تا از این طریق (وب لاگ ) به طرح نظر خود بپردازند

عکس معماری

در خصوص تدارک برنامه ای که بوسیله آن بتوان با هدفی روشن و در یک دوره بندی زمانی مناسب ، به نمایش تصاویر معماری پرداخت و فضایی برای آشنایی و نقد و گفتگو در زمینه آثار معماری فراهم نمود ، پذیرای نظرات و پیشنهادات شما هستیم

چهارشنبه، اردیبهشت ۱۴، ۱۳۸۴

معماری مشهد

آثار معماری معاصر مشهد


از چندی پیش در کلاس درس مبانی نظری معماری ،نصمیم گرفتیم تحت عنوان این موضوع کلی و به کمک تیمهای مطالعاتی دانشجویی ، به جستجو و مطالعه آثار معماری و معماران معاصر مشهد بپردازیم .
کلیات این مطالعه و پژوهش بشرح زیر است :

در نخست می بایست خاطر نشان سازیم که این مطالعات جنبه آزمایشی (Pilot )داشته و طبعاً هدف اولیه آن تنظیم پروپزال این پژوهش می باشد و شاید نتیجه این مطالعه مقدماتی ، منجر به تنظیم بیان موضوع (Paper ) یک پروژه مطالعاتی شده و پروژه پژوهشی(Research)به پروژه مطالعاتی (Study)تغییر ماهیت دهد . (درخصوص تفاوت ایندو پروژه در فرصت مناسبی صحبت خواهیم کرد .)
به هر جهت در این پروژه قصد آن داریم ،تا با شناسایی و گردآوری اطلاعات معماری از ابنیه و معماران معاصر در شهرمان مشهد ،قدمهای اولیه تهیه بانک اطلاعاتی معماری معاصر مشهد را برداشته و از این رهگذر به اهداف زیر دست یابیم :

- برقراری ارتباط و پیوند هر چه بیشتر دانشجویان و جوانان معمار با صاحب نظران و دست اندرکاران معماری معاصر مشهد .
- شناسایی و دسته بندی آثار معماری معاصر مشهد .
- شناخت و بررسی مبانی نظری معماری در آثار معماران این شهر .
- آشنایی هر چه بیشتر معماران مشهد با آثار و شخصیت معماری دیگر همکاران .
- تلاش در جهت ایجاد فضایی مناسب برای بحث و گفتگو در خصوص وضعیت امروز معماری مشهد و طبعاً ارتقا کیفی آن .
- .............

لذا از کلیه علاقمندان ( همکاران دانشگاهی ، همکاران حرفه ای ، دانشجویان معماری ) انتظار می رود ، هرگونه نظر و پیشنهادی که بتواند در این زمینه راهگشای اقدامات بعدی باشد را با ما در میان بگذارند .
به امید آن روز که معماری و معماران شهرمان در جایگاه واقعی و حقیقی خود که همانا خلق فضایی شایسته ارزشها و فضیلتهای انسانی است ، قرارگیرند .
در ادامه نمونه دعوت به همکاری را که برای مهندسین محترم مشاور و معماران حقیقی در نظر گرفته شده ، ارائه می کنیم تا اگر عزیزان مهندس معمار ، داوطلب همکاری در این حوزه بودند نیز، بتوانند در این فعالیت گسترده و وسیع ما را یاری نمایند .


با نام خدا

مهندسین مشاور/ مهندس معمار محترم ......................................

با سلام ، نظر به اینکه موضوع شناسایی و معرفی ظرفیتها و استعدادهای معماری معاصر مشهد ، یکی از مباحث اصلی و با اهمیت در امر اعتلای کیفیت معماری و شهرسازی شهرمان ، مشهد می باشد . لذا از آن مشاور / معمار محترم استدعا دارد در صورت تمایل با معرفی پنج پروژه که توسط آن مشاور/ معمار در شهر مشهد اجرا گردیده و طرح مبانی نظری معماری مربوط به این پروژه ها ما را در جهت جمع آوری و شناسایی آثار معماری معاصر شهرمان ، مساعدت و همیاری فرمایند .
اینجانب و دانشجویان کلاس مبانی نظری معماری ، پذیرای کلیه نظرات و پیشنهادات آن مشاور محترم در این زمینه می باشیم .
قبلاً از بذل توجه حضرتعالی صمیمانه تشکر می شود .


با احترام – مدرس گروه معماری
خسرو صحاف
Khosro_sahaf@irserve.net

طرح پنج

به دانشجویان طرح پنج ترم جاری که در منطقه قاسم آباد دارای پروژه طراحی هستند ،مطالعه پروپزال پژوهش مربوط به مشکلات آپارتمان نشینی را توصیه می کنیم ،ضمناًبزودی متن پژوهش نیز ارائه خواهد شد

سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۳، ۱۳۸۴

بررسی مشکلات آپارتمان نشینی در منطقه قاسم آباد

مقدمه
مسكن بعدي از زندگي انسان
افزايش جمعيت باعث تغيير وضع مسكن شد. مساكن امروزي گذشته از حفظ و حراست انسان از سرما و گرما وظايفي ديگر نيز بر عهده دارند. در حقيقت مسكن امروزي نه تنها مكاني براي آسايش و فراغت انسان است، بلكه مي‌تواند در جهت اعتلاي فكري و روحي انسان مؤثر واقع شود و موجبات پيشرفت وي را فراهم آورد. بنابر اين در جهان امروز مسكن به عنوان يكي از نيازهاي ضروري انسان، كاركردهاي متنوعي دارد. برخي صاحب‌نظران موفقيت‌آميز بودن يك مسكن را در گرو 4 هدف مي‌دانند:
1- بايد داراي ارزش‌هاي فرهنگي و اجتماعي باشد.
2- بايد به اندازه كافي ارزان باشد.
3- بايد بهداشت ساكنين را تأمين كنند.
4- بايد تعمير و نگهداري در دوران عمر ساختمان در كمترين سطح باشد.
در حقيقت مسكن به عنوان بعدي از زندگي انسان با ساير ابعاد زندگي انسان در ارتباط و كنش متقابل است به طوري كه بر يكديگر تأثير مي‌گذارند و از يكديگر تأثير مي‌پذيرند،بنابراين براي مطالعه‌ي مسكن در يك جامعه بايد به ساير عواملي كه مستقيماًبه آن ارتباط دارند توجه كافي شود.
به طورمثال اگر مسكني كه ساخته مي‌شود با شرايط اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي ومادي يك جامعه تطابق و هم‌خواني نداشته باشد ويا با اسلوبي غير از آن چه بايد ساخته نشود شايد مورد بي‌توجهي قرار گيرد.
در هر نقطه از كره خاكي خانه‌هاي مختلفي بر حسب نيازها و ضرورت‌هاي زندگي يافت مي‌شوند. اين اشكال گوناگون خود معلول عوامل متعددي هستند كه انسان را ناگزير به انتخاب شكل خاصي از مسكن كرده است و تأثير عوامل مختلف زيستي و اجتماعي به طور مستقيم و غيرمستقيم در تعيين نوع مسكن غيرقابل انكار است.

بيان مسئله (statement of problem) :
معضلات و مشكلاتي كه باعث سلب آسايش ساكنين آپارتمان مي‌شود، چيست؟
با توجه به روند رو به رشد جمعيت و بزرگ شدن شهرها و همچنين افزايش مشكلات اقتصادي، اكثر فضاهاي مسكوني شهري ما را آپارتمان تشكيل مي‌دهد كه در واقع اين موضوع تا آن جا جامعيت يافته كه مي‌توان گفت : در چند سال آتي اكثريت مردم به زندگي آپارتمان نشيني روي خواهند آورد.
از آن جايي كه اكثريت افراد اين گروه پژوهشي ساكن در مجتمع هاي آپارتماني هستند از مشكلات موجود در اين فضا آگاه بوده كه با انجام اين پژوهش سعي در حل اين مشكلات داريم.
با وجود اين كه در آينده اكثر فضاهاي مسكوني ما را آپارتمان ها تشكيل خواهند داد بنابراين اگر راه حلي براي مشكلات در حال حاضر آپارتمان ها در نظر گرفته نشود جامعه به يك جامعه پر از تنش و استرس تبديل خواهد شد كه در يك چنين فضايي ديگر هيچ كس احساس امنيت و آرامش نخواهد داشت، به واقع سلامت رواني افراد به خطر خواهد افتاد.
راه حل‌ها به قرار زيرند :
پرداختن آكادميك يا علمي به اين مسئله، گسترش فرهنگ آپارتمان‌نشيني در بين مردم از طريق تبليغات رسانه‌اي به صورت چاپ نشريات محلي، نظرسنجي و... ،نظارت هرچه بيشتر دستگاه هاي ذيربط بر روند ساختمان سازي ،گذاشتن جلسات متعدد براي حل مشكلات آپارتمان توسط ساكنين مجتمع‌ها ،گذاشتن جلسات پرسش و پاسخ بين مسئوولين و ساكنين مجتمع‌هاي مسكوني به منظور حل مشكلات .
علاوه بر وجود خلاء اطلاعاتي در زمينه فرهنگ آپارتمان نشيني اين مسئله داراي تناقض اطلاعات نيز مي‌باشد. برخي از مشكلات براي عده اي واقعاً مشكل است اما براي برخي ديگر ممكن است اصلاً مهم نباشد.تحقيق مورد نظر درباره افراد آپارتمان نشين در منطقه قاسم آباد مشهد مي‌باشد. با بررسي موردي در چند مجموعه مسكوني كه به قرار زيرند :
مجتمع مسكوني گل ها-مجتمع مسكوني سپاد- مجتمع مسكوني گلايل
مجتمع مسكوني حجت
1- معماري كه واقعاً به فكر مشكلات مردم هستند و براي راحتي مردم كار مي‌كنند با مطالعه اين پژوهش ممكن است تغييرات لازم را اعمال نمايند.
حداقل فايده اي كه مي‌تواند داشته باشد آشنا كردن دانشجويان به اين مسئله است كه در آينده خود (در طراحي و…) اين نكات را رعايت نمايند.
محل تنظيم : گروه معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
محل ارائه : گروه معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
جمعيت مخاطب : ساكنان مجتمع‌هاي مسكوني فوق

هدف كلي :
شناخت و تحقيق مشكلات آپارتمان نشيني در محدوده قاسم آباد
هدف اختصاصي :
بررسي مشكلات آپارتمان نشيني در محدوده قاسم آباد
پيشينه تحقيق :
فعاليت هايي از باب مطالعات اجتماعي – اقتصادي و نظاير آن در آتليه طراحي 5 گروه معماري انجام پذيرفته كه با استفاده از آنها به نقد و بررسي آنها مي‌پردازیم.

چكيده تحقيق :
رشد جمعيت، گسترش شهرها، كمبود زمين، افزايش مشكلات اقتصادي و همگي بيانگر اين مطلب مي‌باشند. كه اكثر فضاهاي مسكوني شهري ما را در آينده آپارتمان تشكيل خواهند داد كه اين خود سبب روي آوردن جمعيت قابل توجهي از مردم به زندگي آپارتمان نشيني خواهد بود كه در نتيجه همه گير شدن اين موضوع سلامت راوني افراد به خطر خواهد افتاد.
بنابراين ما نياز را بر آن ديديم كه از طريق شناخت و تجزيه و تحليل و بررسي موردي عواملي كه سبب سلب آسايش ساكنين مجتمع‌هاي مسكوني آپارتماني مي‌شود به ارائه راه‌حل ها و راهكارهايي كه در حل اين مشكلات مي‌تواند ما را ياري رساند پرداخته و ماحصل پژوهش خود را در اختيار دانش‌پژوهان گذاشته تا در كنار يكديگر گامي هرچند ناچيز در جهت از بين بردن اين معضل برداشته و در ايجاد يك جامعه سالم با يك آرامش نسبي سهمي هرچند اندك داشته باشيم.

مصاحبه با افراد ذيل صورت گرفته‌ است :
- آقاي مهندس آزادي = شهردار منطقه 6 (صاحبنظر)
- آقاي مهندس محسني = آرشيتكت و مديرگروه شهرسازي دانشگاه آزاد مشهد (صاحبنظر و دست‌اندركار)
- آقاي مهندس ابوترابي = آرشيتكت و مدرس دانشگاه آزاد مشهد (صاحبنظر و دست‌اندركار)
- آقاي دكتر آزاد = آرشيتكت و مدرس دانشگاه آزاد مشهد (صاحبنظر و دست‌اندركار)
- آقاي مهندس خالصه = آرشيتكت (دست‌اندركار)
- مهندس طاهري = مديرعامل شركت بنيان بتن (دست اندركار)
و همچنين مصاحبه با چند تن از ساكنين مجتمع‌هاي مسكوني گلها و حجت به عنوان كاربران صورت گرفته است.


منابع تحقيق :
1- اصول و روشهاي طراحي شهري و فضاي مسكوني در ايران ، جلد 1 و 2 محمود توسلي
2- مسكن حداقل (مركز تحقيقات ساختمان و مسكن)
3- مجله آبادي ، شماره 23 ، ويژه خانه
4- مسكن ، حومه و شهر ، نوربرت شوئونر، پروديهيمي
5- مجموعه مباحث و روشهاي شهرسازي ، جلد 2 ويژه مسكن (مركز تحقيقات سامان مسكن)
6- ساختمان سازي با مردم (بخش خانه)، حسن فتحي
7- طراحي مجتمع مسكوني (با تأكيد تقويت روحيه جسمي ساكنين) پايان‌نامه
8- آرشيو طراحي 5 گروه معماري
9- WWW.ARCHICLUB.BLOGSPOT.COM

جملات کوتاه


(متن زیر توسط خانم مهندس شاطرزاده تنظیم و ارایه شده است )

در هر حرفه اي كه هستيد نه اجازه دهيد كه به بدبيني هاي بي حاصل آلوده شويد و نه بگذاريد كه بعضي لحظات تأسف بار كه براي هر ملتي پيش مي آيد , شما را به يأس و نا اميدي بكشاند
در آرامش حاكم بر آزمايشگاهها وكتابخانه هايتان زندگي كنيد. نخست از خود بپرسيد : براي يادگيري و خودآموزي چه كرده ام ؟ سپس همچنان كه پيش مي رويد بپرسيد : من براي كشورم چه كرده ام ؟ و اين پرسش را آنقدر ادامه دهيد تا به اين احساس شادي بخش و هيجان انگيز برسيد كه شايد سهم كوچكي در پيشرفت و اعتلاي بشريت داشته ايد. اما به هر پاداشي كه زندگي به تلاشهايمان بدهد , يا ندهد , هنگامي كه به پايان تلاشهايمان نزديك مي شويم , هر كداممان بايد حق آن را داشته باشيم كه با صداي بلند بگوييم : من آنچه را در توان داشته ام انجام داده ام؟
لويي پاستور 1895-1822