خانه ایرانی

نام:

اينجانب خسرو صحّاف فارغ التحصيل معماري بسال 1373 از دانشگاه علم و صنعت ايران بوده و در حال حاضر دانشجوي دوره دكتري معماري در واحد علوم و تحقيقات تهران و مدرس دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مي باشم.وب لاگ خانه ايراني فعاليت خود در زمينه مباحث معماري از سال 1383 آغاز نموده است.

شنبه، آذر ۰۲، ۱۳۸۷

آموزش معماری

مطالعه تشریحی (توصیفی- Descriptive)
مطالعه تبیینی (Explanatory)
در مطالعه تشریحی یک فلسفه، عناصر آن فلسفه و ارتباط آن فلسفه با فلسفه های پیشین و پسین شناخته می شود و در مطالعه تبیینی ، علل ظهور و استقرار آن فلسفه و چگونگی دوام و تاثیر آن آشکار می گردد .
در مطالعه تشریحی فلسفه به اینگونه پرسشها پرداخته می شود ؛
الف ) چه بود ؟
ب) چگونه بوجود آمد ؟
ج) چگونه سیر کرد ؟
و در مطالعه تبیینی فلسفه با این پرسشها ؛
الف) چرا آن فلسفه بوجود آمد ؟
ب) چرا آنگونه سیر کرد ؟
بی گمان مطالعه تشریحی به منزله مقدمه مطالعه تبیینی است و بخودی خود ، موجد بصیرتی که منظور علم تاریخ فلسفه است ، نمی شود .
«دکتر ا.ح.آریان پور»

سه‌شنبه، آبان ۲۸، ۱۳۸۷

آموزش معماری

با نمایان شدن جنبه های کیفی فضا،بی درنگ کاربردهای کمّی شان بدست می آیند.بدینسان برداشت مثبت و زنده وار از فضا،بانی تمام آفرینندگیهای معماری ست.این برداشت(که فضاست ، نه شکل ،که می باید به پیدایش صورت راهبر شود)،اساس درکِ سنتِ معماری ایران اسلامی است .«نادر اردلان»