خانه ایرانی

نام:

اينجانب خسرو صحّاف فارغ التحصيل معماري بسال 1373 از دانشگاه علم و صنعت ايران بوده و در حال حاضر دانشجوي دوره دكتري معماري در واحد علوم و تحقيقات تهران و مدرس دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مي باشم.وب لاگ خانه ايراني فعاليت خود در زمينه مباحث معماري از سال 1383 آغاز نموده است.

جمعه، بهمن ۲۱، ۱۳۸۴

آموزش معماری


کلاس مبانی نظری معماری
نحوه آزمون و سنجش نهایی دانشجویان درس مبانی نظری در ترم اول 85-84 بر اساس سه محور کلی انجام پذیرفته است :
1- آزمون کتبی (10 نمره) 2 – تنظیم و ارائه نوشتارهای کلاسی (2 نمره) 3- پروژه مطالعاتی (8 نمره)

- برای آزمون این درس سه منبع برای مطالعه معرفی گردید :
1- مباحث مربوط به سرفصلهای اول و دوم درس مبانی نظری .
(الف – هدف و ماهیت رشته معماری . ب- پیوند فرهنگ و معماری.)
2- مقاله " امروز آینده معماری ایران " نوشته محمد رضا حائری ، مجله معماری و شهر سازی ، شماره 41 - 40
3- مقاله " نکاتی چند برای معماران " از کتاب فضای شهری ،نوشته راب کریر، انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ اول – 1375 ، صفحه 167

- در خصوص نوشتارهای کلاسی نیز ، همانطوریکه می دانید در طول دو ماه گذشته تعدادی از آنها در همین وب لاگ ارائه شده اند و در مورد پروژه های مطالعاتی عمدتاً ، فعالیتها معطوف به بررسی آثار معماران معاصر مشهد بوده است و در کنار آنها تعدادی موضوع نظری نیز مورد توجه دانشجویان قرار گرفته است ،که در نوشته های بعدی به معرفی آنها خواهیم پرداخت .
در ادامه به طرح سئوالات و پاسخهای آنها خواهیم پرداخت و دو مطلب را خاطر نشان می سازیم ؛
اول :معدل متوسط این آزمون از 10 نمره ، حدود 5/6 بوده است .
دوم : همچنان در نحوه سنجش و تعیین سطح مرتبه علمی دانشجویان ، می بایست بیشتر و بیشتر تعمق کرد و در خصوص قضاوت مباحث نظری معماری ، ملاکها و معیارهای سنجش با اعتباری را بکار بست .

آزمون درس مبانی نظری معماری ترم اول 85-1384
1- از نگاه " دلاولپه " معماری را تعریف و رابطه اش را با مبانی نظری عام طرح شرح دهید . (2)
معماری ، ایده ها و ارزشهایی را به وسیله منظومه ای از عناصر بصری بیان می کند .
مبانی نظری عام طرح روحیه و شخصیتی است که طراح برای یک پروژه خاص متصور می شود و از طریق آن ایده های کلی خود را در ارتباط با پروژه بیان می کند .

2- دو حوزه مربوط به تعاریف فرهنگ را توضیح داده و رابطه معماری را با هر کدام بیان کنید (2)
الف) تعاريف و كاربردها و معاني كه ناظر بر مصرف محصولات و فراورده هاي تمدن(بويژه يك تمدن برتر) همچون فلسفه و هنر(ادبیات و سایر) است.
ب) كاربردها و معاني اي كه در انسان شناسي و جامعه شناسي و علوم وابسته از فرهنگ ارائه مي شود. تايلور در تعريف خود فرهنگ يا تمدن را : "كليت هم تافته اي شامل دين، هنر،قانون، اخلاقيات،آداب و رسوم و هر گونه توانايي و عاداتي كه آدمي به عنوان عضو جامعه به دست مي آورد" مي داند.

3- "محمد رضا حائری " هفت عامل را در شکل گیری آینده معماری ایران موثر می داند ، ضمن معرفی هر کدام ، یکی از آنها را توضیح دهید . (3)
1- نظریه نیما خواهی 2- پسند عمومی و شعور عام 3- اتخاذ موضع کارفرمایی- سرمایه و گرایش های آن 4- اجرا و مجریان – تکنولوژی ساخت و بازار مصالح موجود 5- نهادهای تصمیم گیرنده و ضوابط و مقررات 6- معماران تحصیل کرده و تکنوکرات های بخش خصوصی و دولتی 7- میراث کالبدی گذشته و امروز شهرهای کشور

4- هشت نکته " راب کریر " در باره معماران را بیان کرده و یکی از آنها را شرح دهید . (3)
1- معماران 2- زمان برنامه ریزی 3- زمان ساختمان سازی 4- انحصار طلبی برنامه ریزان 5- برنامه ریزی و طراحی یکی از هنرهای دستی است 6- معماری یک مد نیست 7- مقیاس 8- آگاهی تاریخی مخدوش ما ....