خانه ایرانی

نام:

اينجانب خسرو صحّاف فارغ التحصيل معماري بسال 1373 از دانشگاه علم و صنعت ايران بوده و در حال حاضر دانشجوي دوره دكتري معماري در واحد علوم و تحقيقات تهران و مدرس دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مي باشم.وب لاگ خانه ايراني فعاليت خود در زمينه مباحث معماري از سال 1383 آغاز نموده است.

چهارشنبه، دی ۱۲، ۱۳۸۶

جملات كوتاه

- بزرگان ، زاده نمي شوند ، ساخته مي شوند .
- آدمهاي بزرگ بر خود سخت مي گيرند و آدمهاي حقير بر ديگران .
"كنفوسيوس"