خانه ایرانی

نام:

اينجانب خسرو صحّاف فارغ التحصيل معماري بسال 1373 از دانشگاه علم و صنعت ايران بوده و در حال حاضر دانشجوي دوره دكتري معماري در واحد علوم و تحقيقات تهران و مدرس دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مي باشم.وب لاگ خانه ايراني فعاليت خود در زمينه مباحث معماري از سال 1383 آغاز نموده است.

سه‌شنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۸۶

پروژه های دانشگاهی

چکیده تحقیق " بررسی عوامل اثرگذار بر روند تربیت و تعلیم معمار در فضای آموزش معماری "

خلق فضا ، همواره مقصود معماری بوده است. فضای آموزش ، نیز ، بی شک یکی از راهبردهای رسیدن به این مقصود می باشد و دو هدف را دنبال می کند : تربیت و تعلیم معمار . از اینرو ، توجه به آن ، به دلیل میزان نقشی که در شکل گیری شخصیت معمار به عنوان شکل دهنده اصلی فضاهای معماری دارد ، اهمیت می یابد .
مدرسه در فراگیری معماری فقط یک مرحله و یک دوره است و مسلما پایانی برای روند رشد افراد در آموزش معماری وجود ندارد . آموختن معماری یک فرایند طولانی مدت است . فرایندی که نهایتا نیل به نوعی تعادل و استواری ذهنی را نشانه می کند . ایجاد این تعادل کاملا با جهان بیرونی معمار بستگی پیدا می کند .
تحصیل نظری در مدرسه معماری عبارت است از :
شکل دادن به یک نقطه نظر کلی و از آن پس ، کار طراحی و تجربه ها و پژوهش های مربوط به آن ، توام و به تبع این نقطه نظر سامان خواهد گرفت .
با این مقدمه و تاکید بر اهمیت و نقش فضای آموزش در راستای تربیت معماران با دیدگاهی واجد ارزش ، بعد کیفی و محتوایی آن در این تحقیق مد نظر قرار گرفته است . تلاش این پروژه و خط سیر ویژه ای که در این تحقیق دنبال می شود ، تاکید و توجه توام به آموزش، پژوهش و پرورش می باشد که این هر سه بر روند تربیت و تعلیم معمار اثرگذارند و مسلما فضاهای جدید و تمهیدات خاصی را می طلبد تا بتواند سهم خود را برای رسیدن به مقصود ادا کند .

E.mail : marziyeh_2661@yahoo.com