خانه ایرانی

نام:

اينجانب خسرو صحّاف فارغ التحصيل معماري بسال 1373 از دانشگاه علم و صنعت ايران بوده و در حال حاضر دانشجوي دوره دكتري معماري در واحد علوم و تحقيقات تهران و مدرس دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مي باشم.وب لاگ خانه ايراني فعاليت خود در زمينه مباحث معماري از سال 1383 آغاز نموده است.

دوشنبه، فروردین ۱۲، ۱۳۸۷

آموزش معماری

مطالعه و تحقیق

در جلسات نخستین درس روش تحقیق در ترم جاری (دوم 87-86) به دانشجویان محترم پیشنهاد گردید ، در تمرینی انفرادی و دو هفته ای ، ضمن ارائه تعاریفی از امر مطالعه (Study)و پژوهش (Research) به مقایسه و بیان تفاوتهای مابین آندو بپردازند .
در ادامه به ارائه چند نمونه در این زمینه می پردازیم ؛

مطالعه وپژوهش و مقايسه اين دو

مطالعه
- مطالعه بر وزن مفاعله به معني واقف گرديدن وبه چيزي نگريستن براي وقوف يافتن بر آن وظاهر كردن حال را، خواندن كتاب يا نوشته اي و فهميدن آن .
- قرائت نوشته اي براي درك آن به مفهوم استفاده از اطلاعات دانش مكتوب هر منبع مكتوب اعم از علمي وغير علمي که قابل خواندن است.
- مطالعه عبارتست از خواندن مطالب به منظور يادگيري آنها وغنا بخشيدن به دانسته ها ومعلومات.مطالعه در واقع يكي از راه هاي يادگيري علوم ديگران است كه در گذشته ويا حال زندگي مي كرده يا مي كنند.
- در جريان مطالعه شخص ممكن است با مطالبي روبرو شود كه آن مطالب را در آن لحظه درك نكند. همچنين ممكن است مطالبي را بخواند كه به دنبال آن نبوده است.بنابراين مطالعه بطور مثال يك كتاب خاص لزوماً خواسته خواننده را فراهم نمي آورد.
هدف هاي مطالعه به قرار زير است؛

- خواندن به قصد آگاهي
- خواندن به قصد كسب خبر
- خواندن خواندن به قصد تصميم گيري
- خواندن به قصد لذت وتفنن
- خواندن به قصد رقابت وكسب امتياز

پژوهش
- پژوهش
یک روند فعالانه، هشیارانه و سامانمند برای کشف، تعبیر و بازنگری پدیده‌ها، رخدادها، رفتارها و فرضیه‌هاست. پژوهش همچنین برای استفاده از پدیده‌های موجود برای دست یافتن به راهکارهای عملی و فناوری‌ها بکار می‌رود. به طور معمول پژوهشگر نتایج پژوهش خود را در مجله هاي علمي ارائه می‌دهد. پژوهش در دو بعد یافت پرسش تحقیق و دیگر پاسخ دادن به آن می باشد.
واژه پژوهش اسم مصدر از فعل پَژوهیدَن است. این فعل (کارواژه) از دیرباز در متن‌های گوناگون پارسی مانند شاهنامه و کیمیای سعادت به معنی «جستجو کردن» بکار رفته است. بن آینده این کارواژه پژوه- و بن گذشته آن پژوهید- است.
بن آینده (مضارع) این فعل برگرفته ازفارسي ميانه ي: «پژوهیدن، رسیدگی کردن، جست‌وجو کردن» است؛

مقايسه:

با مقايسه مطالعه وپژوهش ميتوان دريافت كه مطالعه يك پديده استاتيك و برخلاف آن پژوهش يك پديده ديناميك است.
در مطالعه بدون در نظر گرفتن" رسيدن به يك نظريه ويا دستاورد جديد" ، هدف صرفاً يادگيري است درحاليكه در پژوهش علاوه بر يادگيري ، رسيدن به يك ديدگاه ، يك نظريه و يك دستاورد جديد مد نظر است .
پژوهش در واقع مرحله" به بار نشستن معلومات" ورسيدن به مرحله "بكارگيري معلومات" براي" پاسخ دادن به مجهولات" وحتي طرح سؤال وتحليل مجهولات وتجزيه تحليل معلومات براي درك بهتر موضوع مي باشد.


منابع و مآخذ :
1- فرهنگ جامع فارسي نوشته محمد پادشاه متخلص به شاد
2- فرهنگ فارسي تاليف استاد دكتر محمد معين
3- مقاله "چگونه مي توان مطالعه و استفاده از كتابخانه را به شيوه علمي وعملي ترويج داد" نوشته رحمت ا... فتاحي
4- دائرةالمعارف wikipedia


حميد جاجرمي- دانشجوي كارشناسي ارشد معماري
hamidjajarmi@yahoo.com

شنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۸۷

آموزش معماری

چیستی دکترای معماری (04)
از آنجایی که تنظیم و ارائه مقالات علمی از جمله اساسی ترین فعالیتهای دوره های تحصیلات تکمیلی می باشد در اینجا و با استفاده از خبرنامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در خصوص مقالات ISI ، اطلاعاتی را مرور می کنیم ؛
چگونه یک مقاله ISI ارزیابی می شود؟
برای این که بتوانید یک مقاله علمی بنویسید، لازم است که در این زمینه اطلاعاتی داشته باشید حال تصور کنید که این مقاله را برای موسسه اطلاعات علمی ISI می نویسید، احتمالاً برایتان بسیار مهم است که بدانید این مقالات چگونه ارزیابی می شود.
امروزه ارزیابی مقاله های علمی یکی از دغدغه های جوامع علمی می باشد. موسسه اطلاعات علمی ( Institute for scientific Information; ISI ) ، برای ارزیابی تحت پوشش فهرست نویسی خود ، سه شاخص در نظر گرفته است. این شاخص ها شامل فاکتور تاثیر ( Impact factoror; If )، شاخص فوری ( Immediately ) و نیمه عمر استناد ( Cited Half - Life ) می باشند. فاکتور تاثیر ، تعداد ارجاعات به مقاله های منتشر شده در دو سال قبل مجله تقسیم بر تعداد مقاله های منتشر شده در دو سال مذکور است. در مواردی فاکتور تاثیر مجله به طور میانگین ( که معدل فاکتور تاثیر طول دوران فهرست شدن آن در مجله در ISI می باشد ) نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص ، مهمترین و در عین حال کاربردی ترین شاخص ارزیابی مجله های از نظر ISI می باشد.
شاخص های مقاله های علمی
دو شاخص از شاخص های بالا را این گونه تعریف کرده اند:
1. شاخص فوری ( Immediately )، تعداد ارجاعات به مقاله های منتشر شده مجله در سال مورد ارزیابی تقسیم بر تعداد مقاله های منتشر شده در همان سال مجله مذکور ، این شاخص در حقیقت شیب رشد منحنی ارجاعات را بیان می کند.
2. نیمه عمر ارجاعات به مجله یا نیمه عمر استناد ( Cited Half - Life ) : تعداد سال هایی که از سال ارزیابی باید به عقب برگشت تا شاهد پنجاه درصد کل ارجاعات به مجله در سال مورد ارزیابی باشیم. به عبارت دیگر ، این شاخص مدت زمانی را که نیمی از کل استنادات به آن مجله صورت پذیرفته باشد را نشان می دهد و در حقیقت ، سرعت کاهش میزان ارجاعات به مجله را بیان می کند : بدیهی است که وقتی مقاله های یک مجله ارزش خود را برای ارجاعات زود از دست بدهند ( مقاله های سطحی باشند و خیلی زود و بی ارزش شوند )، تنها به مقاله های جدید مجله ارجاع داده می شود. این موضوع باعث می شود که نیمه عمر ارجاعات به مجله کاهش یابد. بنابر این هر چه نیمه عمر ارجاعات به مجله بیشتر باشد، نشان می دهد که ارزش مقاله های مجله در طول زمان بیشتر حفظ شده است و هنوز مورد ارجاع قرار می گیرند. در مجموع ، هرچه نیمه عمر ارجاعات به یک مجله بزرگتر باشد ، ارزش مجله بالاتر می رود.
در پایان هر سال ، مجله های تحت پوشش فهرست نویسی ISI در فهرست وبگاه علم ( Web of Science = WOB ) قرار گرفته اند ، ارزیابی می شوند. معیارهای ارزیابی و سنجش همان شاخص های ارزیابی ISI ( سه شاخص اشاره شده در بالا می باشند. نتایج این ارزیابی نیز در گزارشات ارجاع مجله ( Journal Citation Reports = JCR ) ) در هر سال جهت اطلاع عموم اعلام می شود.
درجه بندی نشریه های ISI ( معیار IF )
در بین فاکتورهای بالا ، فاکتور تاثیر ، کاربردی ترین شاخص می باشد و امروزه به طور گسترده ای در درجه بندی و ارزیابی مجله ها مورد استفاده قرار می گیرد. این فاکتور در حقیقت توانایی مجله و هیات تحریریه آن را در جذب بهترین مقاله ها نشان می دهد.
فاکتور تاثیر برای نخستین بار در سال 1995 و توسط بنیانگذار ( ISI Garfield ) مطرح شد و به سرعت به صورت دستورالعملی جهت گزینش بهترین مجله ها به کار رفت. حقیقت آن است که این فاکتور ابزار کاملی برای اندازه گیری کیفیت مقاله ها نمی باشد. بلکه چون روش بهتری وجود ندارد و در حال حاضر نسبت به دیگر معیارها برای ارزیابی علمی از مزایایی برخوردار است لذا عموماً مورد استفاده قرار می گیرد. فاکتور تاثیر به صورت میانگین تعداد ارجاعات به یک مورد قابل استناد ( نظیر مقاله پژوهشی ، مقاله مروری ، نامه ، یادداشت ، چکیده و .... ) در یک مجله علمی در طول یک دوره زمانی معین تعریف شده است. معمولاً فاکتور تاثیر برای یک مجله ، بر اساس میانگین تعداد ارجاعات برای هر مقاله چاپ شده در یک دوره زمانی یک ساله به تعداد مقاله های منتشر شده و در دو سال اخیر محاسبه می شود. البته در مواردی نیز فاکتور تاثیر در یک دوره 5 ساله مورد مبنا می باشد.
ضمناً کلیه نشریات در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به آدرس www.SID.ir به صورت کامل نمایه می شود .

آموزش معماری

منابع و ماخذ طرح 5 (طراحی مجتمع مسکونی)

علاوه بر لیست منابعی که در ابتدای ترم جاری به دانشجویان محترم معرفی گردید ، در اینجا تعدادی کتاب برای مطالعه بیشتر و تکمیل فهرست منابع ،ارائه می شود ؛

1. طراحی خانه (فن و هنر) ؛آلفردو دی ویدو
2. عرصه های زندگی جمعی و زندگی خصوصی ؛ سرج چرمایف و کریستفر الکساندر
3. ساختمانسازی با مردم (بخش خانه)؛ حسن فتحی
4. خانه ایرانی ؛جاسم غضبانپور
5. مسکن ، حومه و شهر ؛ نوربرت شوئنوئر
6. مفهوم سکونت ؛ کریستیان نوربری شولتز
7. تاثیر معماری مسکونی بر سنتها ؛ حسن خجسته
8. آشنایی با معماری مسکونی (گونه شناسی برونگرا) ؛غلامحسین معماریان
9. آشنایی با معماری مسکونی (گونه شناسی درونگرا) ؛غلامحسین معماریان
10. سرعت 30 (آرامسازی خیابانهای محلی) ؛ کلاوس شفر برده
11. مجتمع مسکونی؛ نیما طالبیان،مهدی آتشی،سیما نبی زاده

چهارشنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۸۶

نو بهارا ، جان مایی ، جانها را تازه کن
باغها را بشکفان و کشتها را تازه کن

گل جمال افروختست و مرغ قول آموخته ست
بی صبا جنبش ندارد ، هین صبا را تازه کن

سرو و سوسن را همی گوید :« زبانرا برگشا »
سنبله با لاله می گوید :« وفا را تازه کن »

شد چناران دف زنان و شد صنوبر کف زنان
فاخته نعره زنان ، کو کو عطا را تازه کن

از گل سوری قیام و از بنفشه بین رکوع
برگ رز اندر سجود آمد ، صلا را تازه کن

جمله گلها صلح جو و خار بد خو جنگ جو
خیز ای وامق ، تو باری ، عهد عذرا تازه کن

رعد گوید :« ابر آمد مشکها ، بر خاک ریخت »
ای گلستان رو بشو و دست و پا را تازه کن

نرگس آمد سوی بلبل ، خفته چشمک می زند
کندر آ اندر نوا ، عشق و هوا را تازه کن

بلبل آن بشنید ازو و با گل صد برگ گفت :
« گر سماعت میل شد این بینوا را تازه کن»

سبز پوشان خضر کوه همی گویند :« رو
چون شکوفه سرّ سرّ اولیا را تازه کن

وان سه برگ و آن سمن وان یاسمین گویند:«نی
در خموشی کیمیا بین ،کیمیا را تازه کن »

مولوی
نوروز 1378 مبارکباد

شنبه، اسفند ۱۱، ۱۳۸۶

جملات کوتاه

همچنین ، همه ی حرفت های عالم و علوم و غیره ، زندگانی و خوشی و گرمی از پرتو ذوق عارف دارند – که اگر ذوقِ او نباشد و وجود او،در آن همه کارها ذوق و لذت نیابند و همه مرده نماید .

مقالات مولانا( فیه مافیه)