نام:

اينجانب خسرو صحّاف فارغ التحصيل معماري بسال 1373 از دانشگاه علم و صنعت ايران بوده و در حال حاضر دانشجوي دوره دكتري معماري در واحد علوم و تحقيقات تهران و مدرس دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مي باشم.وب لاگ خانه ايراني فعاليت خود در زمينه مباحث معماري از سال 1383 آغاز نموده است.

شنبه، فروردین ۲۲، ۱۳۸۸

آموزش معماری

اگر پرسند که چند حکم باشد بنائی را ، بگو که ده حکم است ؛
« اول آنکه هر صبح که برخیزد از علم و شریعت و طریقت با خبر باشد تا استادی او مسلم باشد .دویم ، هر کس را در خور حوصله و توانایی کار فرماید . سیم ، با سخاوت و خیر باشد . چهارم ،در کار خود استاد باشد و آنچه را که انجام دهد چنان باشد که از برای خود نماید .پنجم ،با همه کس به خُلق نیکو پیش آید . ششم ،تنگ حوصله نباشد. هفتم ،فقیردوست باشد. هشتم ، کاری گران و زیردستان خود را به نان و جامه شفقت نماید. نهم ، پسران مردمان را عزیز دارد. دهم ، در کار خود چُست و چالاک باشد .» «فتّوت نامه بنایان»

0 نظر:

ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]

<< صفحهٔ اصلی