خانه ایرانی

نام:

اينجانب خسرو صحّاف فارغ التحصيل معماري بسال 1373 از دانشگاه علم و صنعت ايران بوده و در حال حاضر دانشجوي دوره دكتري معماري در واحد علوم و تحقيقات تهران و مدرس دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مي باشم.وب لاگ خانه ايراني فعاليت خود در زمينه مباحث معماري از سال 1383 آغاز نموده است.

دوشنبه، مهر ۰۸، ۱۳۸۷

جملات کوتاه

بنگر که چه می ورزی ،
همان ارزی که می ورزی.
خواجه عبدا... (رسایل)

شنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۸۷

عکس معماری

جمعه، شهریور ۲۹، ۱۳۸۷

آموزش معماری

در خانه ایرانی ، اتاق را که همان سه دری های دو طرف پنج دری هست نگاه کنید ، انگار واقعاً دور یک زن و شوهر که در آن خوابیده اند و بچه ها خطی کشیده اند .از لحاظ ارتفاع هم متناسب است و تمام نیازهای یک اتاق خواب برآورده شده : تاقچه های پایین برای چراغ و آیینه و شانه و قیچی ، رف ها یا تاقچه های بالا برای چیزهایی که کمتر مورد استفاده اند، دوگنجه گود که چفت و بست دارد برای گذاشتن چیزهایی قیمتی و چیزهایی که بچه ها نباید به آن دسترسی داشته باشند .اینها همه اتاق را برای زندگی کامل
می کند.واقعاً در این خانه ها آدم احساس راحتی و آرامش می کند .
« استاد پیرنیا »