خانه ایرانی

نام:

اينجانب خسرو صحّاف فارغ التحصيل معماري بسال 1373 از دانشگاه علم و صنعت ايران بوده و در حال حاضر دانشجوي دوره دكتري معماري در واحد علوم و تحقيقات تهران و مدرس دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مي باشم.وب لاگ خانه ايراني فعاليت خود در زمينه مباحث معماري از سال 1383 آغاز نموده است.

شنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۸۷

تصاویر و جملات کوتاه معماری

فضا ، یکی از سرراست ترین نمادهای هستی ست . ازلی ست و همه جا گستر و در کیهان شناسی اسلام «مقام» نفس کل را داراست .
«نادر اردلان»