خانه ایرانی

نام:

اينجانب خسرو صحّاف فارغ التحصيل معماري بسال 1373 از دانشگاه علم و صنعت ايران بوده و در حال حاضر دانشجوي دوره دكتري معماري در واحد علوم و تحقيقات تهران و مدرس دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مي باشم.وب لاگ خانه ايراني فعاليت خود در زمينه مباحث معماري از سال 1383 آغاز نموده است.

پنجشنبه، فروردین ۰۲، ۱۳۸۶

پروژه های دانشگاهی

روش تحقیق
در ترم اول سال تحصیلی 86-85 و در درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ، عنوان پروژه های کلاسی توسط دانشجویان پیشنهاد گردید و بعد از تائید موضوع ، مراحل تنظیم پروپوزال هر پروژه به انجام رسید .
در ادامه عنوان هر پروژه و تیم پژوهشی معرفی شده و چکیده هر تحقیق نیز ارائه می شود ؛

1- بررسی مفاهیم پایه در معماری معاصر ایران .
دانشجویان : میثم امیریان – رضا نقدبیشی – محمد کازرونی – پیام دادفر .
2- معماری زمین خراشی .
دانشجویان: ساناز جاوید – آزاده سمیع زاده – سید محمد یزدانپرست .
3- بررسی نقش معماری بومی در معماری معاصر ایران .
دانشجویان: رضائیان – دیوان بیگی .
4- رابطه ساختار "جنسيت" و فضاي كالبدي معماري ايراني .
دانشجو : ایلقار ستاری .
5- نقش فضاهای کمک جانبی در ارتقای سطح آموزشی دانشجویان معماری .
دانشجویان: آزاده تقی خواه – سارا منبتی .
6-بررسی عوامل اثرگذار بر روند تربیت و تعلیم معمار در فضای آموزش معماری .
دانشجویان: سامیه سرجمعی – مرضیه صادقی .
7- شناخت ،مکانیابی و طراحی فضاهای کودکانه .
دانشجو : افسانه شادنژاد .
8- بررسی تاثیر توریست مذهبی (زائر) بر سیمای شهری مشهد .
دانشجویان: نرگس آزادی – الهه تقی زاده – مرضیه میرزایی .
9- بررسی دانشکده معماری از دیدگاه روان شناسی محیط .
دانشجویان: ماجده مدرس نژاد – سارا رضوی خبیر .
10- بررسي عوامل تأثيرگذار در طراحي سردربها
دانشجو : جواد خدایی .
11- بررسی نقش قلمرو، حوزه و محرمیت در طراحی مجتمع خوابگاهی .
دانشجو : هادی نصرآبادی .

چکیده تحقیق ، بررسی مفاهیم پایه در معماری معاصر ایران ؛

اگر بخواهيم رفتارهاي زيستي اطرافمان را به ديده آموزش بازخواني كنيم، اسارت در روزمرگي و مادي‌گرايي زمان سنگيني را در مقابل ديدگانمان ايجاد مي‌كند كه اجازه ورود انگاره‌هاي فرامادي را به ذهن نخواهد داد.
عصر هزاره سوم و فضاهاي مجازي فرصتي را مقابل استفاده كننده‌اش مي‌گذارد كه اگر در پيشبرد فرآيندهاي زندگي تأثير عميق نداشته باشد، آيندگان تاريخ معاصر را با مفهوم صحيح بيان نخواهند آورد؟
حال اگر اين انگاره‌هاي ذهني در خارج از ذهن به صورت ملموس و بصري ايجاد شود رابطه‌اي شيرين و قابل فهم را برقرار مي‌كند كه ارزش و غناي آن اثر را در طعم دريافت آن بيشتر مي‌توان ديد.
در اين ميان هنر، به عنوان وسيله‌اي براي خلق آثار حسي بيشترين سهم را در ايجاد رابطه با اين پيش‌دانسته‌ها يا پس‌دانسته‌ها به عنوان مفاهيم دارند. اين پژوهش با تعريف ساختارهاي مفهوم در راستاي تداوم بخشي به اصول طراحي معماري مي باشد .

- مفاهيم و اصول معماري در طول تاريخ با فرهنگ يك سرزمين انتقال يافته و تسري مي يابد .
- شكل معماري با تبعيت از ويژگي هاي محيطي و فلسفي به وجود مي آيد و عامل زمان ، به علت ماهيت دگرگون سازي ساختار زندگي انسان ، به عنوان ركن اصلي ، فضاهاي جديد را شكل مي دهد .
- در وفا داري به فرهنگ و هنر يك سرزمين ، حفظ و تكرار اشكال گذشته مورد نظر نبوده و در طراحي و هنر
،نگاه پويا و خلاق از ضرورت هاي اوليه متقدم به شمار مي آيد . صورت برگردان معني گذشته لزوما ديگر در روند زندگي فعال كاربرد ندارد و نيازمند ايجاد صور جديد و پيرو مفاهيم پايدار است .
- معماري ، انتقال دهنده معني است و نه شكل .
- هنر والا با تقليد سرو كار ندارد و اثري كه فاقد پويايي ، نوآوري ، احساس حقيقت و خلاقيت زمان خويش باشد بدون شك فاقد اعتبار بوده و به هيچ وجه راه گشا نيست . شكل تثبيت شد ه اي براي برگردان مفاهيم فرهنگ وجود ندارد و براي اعتلا و پيشبرد هنر و معماري يك سرزمين مي توان با بهره جستن از نوآوري هوشمندانه به اين اهداف متعالي نائل آمد .