خانه ایرانی

نام:

اينجانب خسرو صحّاف فارغ التحصيل معماري بسال 1373 از دانشگاه علم و صنعت ايران بوده و در حال حاضر دانشجوي دوره دكتري معماري در واحد علوم و تحقيقات تهران و مدرس دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مي باشم.وب لاگ خانه ايراني فعاليت خود در زمينه مباحث معماري از سال 1383 آغاز نموده است.

چهارشنبه، آذر ۲۸، ۱۳۸۶

عکس معماریحسن فتحی
روستای دارالاسلام-نیومکزیکو
امریکا-1980
(در مورد مکان ، اصلاح فرمائید)

چهارشنبه، آذر ۲۱، ۱۳۸۶

عکس معماری
پل میلاو ، فرانسه ،2004
فاستر و شرکا