خانه ایرانی

نام:

اينجانب خسرو صحّاف فارغ التحصيل معماري بسال 1373 از دانشگاه علم و صنعت ايران بوده و در حال حاضر دانشجوي دوره دكتري معماري در واحد علوم و تحقيقات تهران و مدرس دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مي باشم.وب لاگ خانه ايراني فعاليت خود در زمينه مباحث معماري از سال 1383 آغاز نموده است.

پنجشنبه، شهریور ۱۰، ۱۳۸۴

جملات کوتاه

از دوستانی که پیگیر مطالب وب لاگ هستند ، صمیمانه تشکر کرده و امیدوارم که با شروع سال تحصیلی بتوانیم ارتباط بیشتری در فضای بوجود آمده ،داشته باشیم .
در اینجا به ذکر متنی که آقای مصداقی ارسال کرده اند پرداخته و از ایشان سپاسگذاری می کنم .
Architecture is that great living creative spirit which from generation to generation, from age to age, proceeds, persists, creates, according to the nature of man, and his circumstances as they change.This is architecture

Frank Lloyd Wright, 1937
__________________________________________________