خانه ایرانی

نام:

اينجانب خسرو صحّاف فارغ التحصيل معماري بسال 1373 از دانشگاه علم و صنعت ايران بوده و در حال حاضر دانشجوي دوره دكتري معماري در واحد علوم و تحقيقات تهران و مدرس دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مي باشم.وب لاگ خانه ايراني فعاليت خود در زمينه مباحث معماري از سال 1383 آغاز نموده است.

دوشنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۸۳

در این بخش , تعدادی از پروژه های تحقیقاتی که در ترم اول سال تحصیلی 84-1383 در کلاس مبانی نظری گروه معماری مشهد انجام پذیرفته , ارائه می شود ؛طبعا مراجعه دانشجویان و علاقمندان و ارتباط با تیم مطالعاتی و یا وب لاگ , می تواند در بهبود کیفیت پژوهشهای موجود , سهم بسزائی داشته باشد .
بررسی پیامدهای تقییر مقطع تحصیلی در معماری
رابطه ساختارهای مفهوم با آموزش معماری
معماری پست مدرن
بررسی تاثیر سیستم آموزش بر فرآیند یادگیری
مشکلات آپارتمان نشینی درمنطقه قاسم آباد
بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان معماری
بررسی میادین در شهر مشهد
وضعیت ارتباطات دانشجویی
معماری یادمانی
معماری مفهومی
مشکلات معماری از طراحی تا اجرا
بررسی نیارش در معماری