خانه ایرانی

نام:

اينجانب خسرو صحّاف فارغ التحصيل معماري بسال 1373 از دانشگاه علم و صنعت ايران بوده و در حال حاضر دانشجوي دوره دكتري معماري در واحد علوم و تحقيقات تهران و مدرس دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مي باشم.وب لاگ خانه ايراني فعاليت خود در زمينه مباحث معماري از سال 1383 آغاز نموده است.

سه‌شنبه، بهمن ۱۱، ۱۳۸۴

عکس معماری


گنبد سبز - مشهد

یکشنبه، دی ۲۵، ۱۳۸۴

آموزش معماری

(نوشتار اول) هدف و ماهیت معماری
در جهاني حضور داريم كه انباشته از اشياء و رويدادهاست. در خيابانها راه مي‌رويم، در پياده ‌رو با انسانهاي زيادي ملاقات مي‌كنيم، در دانشگاه روابط اجتماعي شكل مي‌گيرد و به ساختمانهاي گوناگون وارد و خارج مي‌شويم، در محاصره خيره ‌كننده اشياء هستيم.
همواره در جهاني كه در پيش روي ماست حضور داريم و نه در جاي ديگر، وجود ما نيز دراين جهان آشكار مي‌شود.
ازآنجايي كه اسكان گروهي يا فردي در رابطه با زيست جهان است و همين انگاشته‌ها ميزان مشاركت آدمي در سامان ‌بخشي به جهان را ممكن مي‌سازند پس معماري خود بخشي از زيست جهان و تابعي از آن است.
براي شناخت معماري كه خود زيرمجموعه‌اي از زيست جهان مي‌باشد ابتدا بايد به دركي درست از زيست جهان دست يافت. زيست جهان خود گستره‌اي از پديده و رويدادهاست. پس شناخت زيست جهان ريشه درشناخت پديده‌ها دارد . پديده‌شناسي نه يك تئوري، بلكه راهي است كه هدف از پيمودن آن فراهم ساختن امكان دستيابي به ساختارها و معناهاي زيست جهان است.
زندگي و مكان از يكديگر جدايي ‌ناپذيرند . مكان جايي است كه عباراتي مانند نياز، دانستن، توانستن، لذت بردن و منتفع شدن در آن معنا مي‌گيرد و معماري به عنوان يك هنر ابزاري در خدمت هر روزگي است .
زندگي، داشتن، يافتن و روي دادن است.
مكان تجليگاه عيني زيست جهان است و معماري هنر مكان مي باشد.

منبع : كتاب معماري: حضور، زبان و مكان (اثر ماندگار كريستين نوربرگ شولتس نظريه‌پرداز فقيد نروژي)
سینا مصداقی

پنجشنبه، دی ۲۲، ۱۳۸۴

عکس معماری

راجع به این فضا چه نظری دارید ؟